Hugh Masekela at SA Jazz Fest on Saturday, December 17th 2016

hugh-sa-jazz-sabc2-logo